SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban Hurrá!

SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban / SMART Teaching & Learning at Cserepka School

Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ennek a pályázattípusnak a célja, hogy a tanárok és más munkatársak igényeire épülő szakmai fejlődést támogassa nemzetközi környezetben.

A Cserepkasuli  különböző képzési területein dolgozó tanárok közösen dolgoznak ezen a projekten, melytől szakmai megújulást, innovatív módszerek elsajátítását és ezen keresztül a tanulói motiváció fejlesztését várják, egyszóval, ahogy a projekt címe is utal rá "SMART tanítást és tanulást a Cserepkasuliban".

A PROJEKTRŐL

SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban

Az innováció az iskolánk működésének alappillére, célunk hogy összhangban a 2020 NAT tervezettalapelveivel, hogy a diákjaink diákok versenyképes, a munkaerőpiacon és az életben is értékes, valamint anemzeti kultúrát korszerűen átadó tudást szerezzenek az iskolapadban. 


A projektünk a" SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban" címet kapta melyben A "SMART"betűszó (George T. Doran-tól), amely a szószerinti jelentésén túl kifejezi a projekt kereteit, sajátosságait, azt hogy céljaink specifikusak, mérhetők,megvalósíthatók, relevánsak és hatásai időben meghatározhatók.

Ezenfelül, szeretnénk kihangsúlyozni az innovációra való törekvést, illetve a módszertani megújulást melyegy támogató közösségben valósul meg. A projekt az iskola teljes közösségére közvetlen módon hatássalbír, hiszen a projektcsapat tagjai az intézmény igazgatója, kommunikációs munkatársa, az angol két tanításinyelvű programban tanító nyelvtanárok és szaktanárok, az angolt, mint idegen nyelvet és a németet, mintidegen nyelvet tanító tanárok és tanító nénik is. 

A célzott tanulócsoportok az általános iskola 1. osztályától egészen a gimnáziumi képzéseinkben résztvevő tanuló csoportokra is kiterjed. Fontosnak tartjuk a korszerű, innovatív nyelvoktatást, és oktatást. 

Kiemelten kezeljük az innovatív tanulásszervezési eljárások, tanítási módszereink folyamatos frissítését, nyelvi kompetenciáinkfejlesztését, és mindemellett a pedagógusok által megszerzett tudás továbbadását többi baptista és testvériskoláinkban dolgozó pedagógustársaink részére. 

Célunk a progresszív tanulási környezet biztosításával a tanulói motiváció fejlesztése, és a tanulással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítása. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módszerek alkalmazása is elsődleges, mely megmutatkozik a munkatársak kurzusválasztásának motivációjában is. 

Prioritásunk a pedagógus és gyermekek közöttidemokratikusabb, emberibb partneri viszony kialakítása, amiben a tanulók tehetségének és készségeinekkibontakoztatása a cél. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink elsajátítsák az élethosszig tartó tanuláskészségeit, a nyelvvizsga megszerzésén túl, az idegen nyelveken is képesek legyenek ismeretekelsajátítására. 

Lomb Kató szavaival kifejezve "Azért tanuljunk nyelveket, mert a nyelv az egyetlen, amitrosszul is érdemes tudni."

Hogy mit várnak a pedagógusok a mobilitás eredményeként? 

Mindenekelőtt módszertani megújulást,innovatív módszereket, technikákat, eszközöket a differenciáláshoz, ötleteket a tartalom alapú tanulásmegvalósításához, megoldásokat a mindennapokban, segítséget, tanácsokat a céljaink megvalósításához.Természetesen támogató, szakmai együttműködést segítő új, nemzetközi kapcsolatok építése is terveinkközt szerepel. A projekt célja, hogy mi tanárok is megújuljunk és sikereket találjunk a mindennapipedagógiai munkánkban.

SMART Teaching & Learning at
Cserepka School

Innovation in education is one of the cornerstones of our school's policy. Our goal, which is in accordancewith the principles of the new National Curriculum (2020), is to help our students become successfulmembers of our society by arming them with valuable and transferable knowledge and skills. 


Our project,"SMART teaching and learning at Cserepkasuli", intends to support our overall goal of becoming more andmore innovative as well as to help our teachers' community refresh its methodological knowledge. Theacronym SMART was coined by George T. Doran and beyond its literal meaning, it also articulates theframework of our project: our goals are Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound. Innovation and methodological reformation are at the centre of our attention. 

We believe that the projectwill have a positive effect on the whole community of our school, since the headmaster, thecommunications specialist, teachers working in the bilingual programme, teachers of English or Germanas a second language and also the primary school teachers participate in it. 

The targeted groups of students range from the first through the twelfth grades.We all believe in the power of up-to-date and innovative ways of language teaching and education. Exploring new and innovative tools to manage the teaching and learning processes is of high priority. 

We also seek out opportunities to continually update and enhance our teaching methods, develop ourlanguage skills, and share these new-found ideas with our colleagues in other institutions. Our main goalis to develop and maintain learner motivation and to establish a positive attitude towards learning bycreating a more progressive learning environment.

We wish to create an environment in which children and teachers can have a more democratic andcooperative relationship and in which the children's abilities, skills, and talents can emerge and develop. We want our learners to have the abilities and skills necessary for life-long learning and also to have foreign language competence that will assist and benefit them in the process. 

As the famous Hungarian linguist andpolyglot, Kató Lomb, put it: "We should learn languages because language is the only thing worth knowingeven poorly". 

So what do our teachers expect from the mobility programme? 

First of all, they wish to rethink their teachingmethodology in light of new and innovative teaching techniques and ideas. They also hope to learn moreabout ways to manage mixed-ability groups more successfully and efficiently and to gain more knowledge ofcontent-based language learning. 

Finally, our teachers expect to hear practical advice and guidance for theday-to-day challenges a teacher must face. We hope to grow our professional network to be able to bettersupport each other. Our personal goal is to mature and improve as professionals and to find joy and successin our everyday educational work.

A projekt ütemterve

Előkészítés

Disszemináció


A honlapunkon található projektet az Európai Bizottság támogatta. 

A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


©SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban | Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el