KIK VAGYUNK

Ez a mi történetünk

Iskolánkat a támogatott 104 budapesti és vidéki általános iskola és középiskola közül harmadikként rangsorolták, a köznevelési intézmények mobilitására kiírt Erasmus+ pályázaton.

Az iskola projektjének címe: "SMART Tanítás és tanulás a Cserepkasuliban". Az elnyert pályázati összeg: 25 022 Euro, melynek révén 11 kolléga vehet részt külföldi, tanítást-tanulást segítő kurzusokon szerte Európában.

A pályázat célja, hogy a tanítás során előremutató módszerek alkalmazásával, valamint folyamatosan megújuló tanulási környezet biztosításával segítse a tanulók motivációjának fejlődését. Mindezt úgy, hogy a diákok alkalmazható tudást kapjanak, melynek megszerzése mellett az önértékelésük és viselkedésük pozitív irányba fejlődik. Abban segít mindez, hogy egyszerre bizonyuljanak eredményesebbnek a tanulásban illetve fejlődjenek egyéni képességeikben, készségeikben.

A projektben résztvevő kollégák jórészt nyelvtanárok, de vannak köztük olyanok is - s ez köti össze a 11 résztvevőt -, akik angol/német nyelven oktatják tantárgyukat.

Bár jelenleg a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Erasmus+ mobilitási pályázatok megvalósításának ütemezése is megváltozott, a szervezők biztosították a résztvevőket, hogy amint lehetőség nyílik a külföldi utak szervezésére - a megfelelő óvintézkedések mellett - a nyertes projektek megvalósulhatnak.
CSAPATUNK

Ismerd meg az Erasmus+ csapatot!

Dr. Szabó Attila 

Dr. Szabó Attila az intézmény vezetője, egy angol nyelvi kurzust választott. Iskolánkban gyakran fordulnak meg angol anyanyelvű önkéntesek, akikkel igazgatónk szeretne célnyelven kommunikálni. Az iskola sikeres nemzetközi kapcsolatai esetén szintén 21. századi, európai elvárás egy iskola igazgatójától az angol nyelv minimum társalgási szintű ismerete.


Tóthné Farkas Andrea

A projekt koordinátora, Tóthné Farkas Andrea, tanítóként majd kompetencia alapú angol nyelvi tanítóként 2019 januárjában angol és pedagógia középiskolai tanári diplomát szerzett. Jelenleg a két tanítási angol nyelvű oktatásban angol nyelvet, és természetismeretet tanít célnyelven. Jelenleg általános iskolásokat tanít, de szeretne a gimnáziumi nyelvoktatásba bekapcsolódni. Az általa választott tanfolyam gyakorlati ismereteket ígér, workshopokon, kommunikatív megközelítéssel nyújt módszertani segítséget a tizenévesek angol nyelvoktatásához, melyben Andreának még nincs igazán gyakorlata.


Ladosné Dobai Johanna

Ladosné Dobai Johanna az iskola kommunikációs munkatársa, weblapszerkesztője, marketingese. Az ő munkájához nélkülözhetetlen az angol nyelv magas szintű ismerete. Az iskola reménybeli "nemzetköziesedése" esetén szintén kulcsszerepet tölt majd be. A jövőben tervezzük a honlap angol nyelvű megjelenítését is, ebben Johanna kulcsszerepet kap. Az általa választott kurzus kommunikáció és marketing témájú, jelenlegi és jövőbeni feladataihoz is illeszkedő tanfolyam.


Miholics Zoltán

Miholics Zoltán középiskolai (magyar- és) angoltanárként kutatja és használja azokat az infokommunikációs eszközöket, módszereket, melyek a tizenévesek és a 21. század elvárásainak is megfelelnek, és kellő hatékonysággal is bírnak. Tervei közt szerepel egy teljes mértékben digitalizált segédeszközökkel megtámogatott tanulási folyamat, valamint a hozzá tartozó módszertan megalkotása, melynek során a kibertér vívmányai a lehető legszélesebb körben kerülnének felhasználásra. A választása ennek megfelelően az ezen terület fejlesztésére irányuló kurzusra esett.


Szalai Beatrix

Német szakos tanár szintén az infokommunikáció területén szeretné fejleszteni készségeit. A német nyelv innovatív oktatási lehetőségeiben szeretne elmélyülni, a tanfolyamtól többek között ezen a téren friss impulzusokat, továbbfejlődési lehetőséget, új nézőpontokat és stratégiákat vár.


Minnics Erika 

Tanítónő az innovatív matematika tanítás területén szeretne továbbfejlődni. A kurzus, amit választott Játszani is engedd!- Fejlesztés és tehetséggondozás tevékenységekkel, játékokkal,feladatsorokkal az új NAT szemléletét tükrözi, és itthon nem elérhető. Célja a matematikát élvezhetővé tenni, érthetővé alakítani minden gyermek számára. A kurzustól módszertani és szemléletbeli megújulást vár. Ennek a tanfolyamnak része az angol nyelvi készségek fejlesztése, melyen Erika egy ideje már dolgozik, így kompetensebb lesz egy két tanítási nyelvű angolos osztály vezetésére.Kutyifa Kinga

Kutyifa Kinga friss diplomás angol, illetve földrajztanárként nap mint nap szembesül az idegen nyelvi tárgyoktatás nehézségeivel. CLIL témakörű kurzustól vár innovatív, kooperatív, kommunikatív módszereket, stratégiákat.


Lőrincz Péter 

Részt vesz az idegen nyelvi tárgyoktatásban, de még nem rendelkeznek nyelvtanári végzettséggel. Biológusként tisztában van a vizualitás fontosságával a célnyelvi biológia oktatása során, ezért ő Web 2 alkalmazások, infokommunikáció alkalmazása a nyelvoktatásban témában választott kurzust.


Szili Zsanett

Szili Zsanett pályakezdő, aki a jövőben szeretné a tanítói diplomáját kiegészíteni egy angol műveltségterülettel. Pályakezdőként megtapasztalta, hogy nélkülözhetetlen a nyelvtanulás. Ebben a tanévben bekapcsolódott a célnyelvi tantárgyi oktatásba, ehhez illeszkedően választotta a nemcsak nyelvi , hanem módszertani fejlesztést is ígérő Creative Methodology in the Classroom tanfolyamot.


Jegenyés Jusztina

Szakjának megfelelően a művészetek oktatását, a tanulói személyiségfejlődésben, kreativitás kiteljesedésében való megvalósítását célnyelven szeretné elsajátítani.©SMART Tanítás és Tanulás a Cserepkasuliban | Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el